Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Εκθέσεις

ACEA/Roger Job

Ο ΣΕΑΑ στοχεύοντας τόσο στην προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων των εταιρειών μελών του όσο και στην άρτια ενημέρωση των καταναλωτών, οργανώνει σειρά καταξιωμένων κλαδικών εκθέσεων.

Όλες οι εκθέσεις του ΣΕΑΑ διακρίνονται από την καθολική συμμετοχή των εταιρειών του κλάδου και την υψηλού επιπέδου διοργάνωση. Επιπλέον, ο ΣΕΑΑ συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες-συνέδρια με θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του (όπως το Διεθνές Συνέδριο Αυτοκινήτου, που διοργανώνει το Economist στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Αθήνας) και σε εκδηλώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και απηχούν τις απόψεις των εταιρειών-μελών του.