Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Γενικοί Στόχοι

Πάγιες επιδιώξεις του ΣΕΑΑ αποτελούν:

  • Η ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων

Ο ΣΕΑΑ προωθεί λύσεις και προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία και πρόοδο των εταιρειών-μελών του, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και οικονομικά υγειών δικτύων πώλησης, συντήρησης και επισκευής οχημάτων σε όλη την Ελλάδα.

  • Η προβολή των προϊόντων των εταιρειών-μελών

Ο Σύνδεσμος φροντίζει για την παρουσίαση της τεχνολογικής εξέλιξης όλων των τύπων οχημάτων στο καταναλωτικό κοινό.

  • Η ενημέρωση των καταναλωτών

Ο ΣΕΑΑ προωθεί την εξοικείωση των καταναλωτών στην πρόοδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συγχρόνως ενημερώνει για την πορεία της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς οχημάτων, όπως και για την επιρροή αυτών στην κοινωνική /ιδιωτική ευημερία.

  • Η προστασία του περιβάλλοντος

Ο ΣΕΑΑ μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη μείωση της επιβάρυνσης στο οικοσύστημα, μέσω της κυκλοφορίας σύγχρονων και ελάχιστα ρυπογόνων οχημάτων και της εξόδου από την κυκλοφορία των πολύ παλιών, ρυπογόνων και ανασφαλών οχημάτων.

  • Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει προσπάθειες για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που δυστυχώς στην πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

  • Η διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου

Ο ΣΕΑΑ επιδιώκει τη διατήρηση του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μέσω της αποτελεσματικότητας των ΚΤΕΟ και των έκτακτων ελέγχων ("πεδίου").

  • Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών

Ο ΣΕΑΑ αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης και τη διευκόλυνση της στάθμευσης, καταθέτοντας προτάσεις για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος.