Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Δραστηριότητες

ACEA/Roger Job

Οι κύριες δραστηριότητες του ΣΕΑΑ συμπεριλαμβάνουν:

  • Διατύπωση και εισήγηση προτάσεων και λύσεων προς την Πολιτεία στα θέματα των οδικών μεταφορών. Ο ΣΕΑΑ, μέσα από διαρκή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, μεριμνά ως προς τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.
  • Εκπόνηση μελετών, είτε από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΣΕΑΑ, είτε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, όπως το ΙΟΒΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τις ταξινομήσεις και το στόλο των κυκλοφορούντων οχημάτων. Τα στοιχεία προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
  • Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και παρουσιάσεων, με σκοπό την προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων των μελών και την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα οδικής ασφάλειας.
  • Οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και λοιπών πρωτοβουλιών, που συμβαδίζουν με τους στόχους του ΣΕΑΑ.
  • Ενέργειες που προάγουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των μελών του.