Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΑ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2018) έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Βασιλάκης Θ. Γεώργιος

Αντιπρόεδρος
Σαρακάκης Δ. Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας
Κοντέλλης Ε. Ιωάννης

Ταμίας
Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης

Μέλος
Αραβανής Ν. Αριστείδης

Μέλος
Θεοχαράκης Ι. Παναγιώτης

Μέλος
Τάκη Π. Σταύρος