Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Αποστολή

Κύρια αποστολή του ΣΕΑΑ είναι η εκπροσώπηση του κλάδου των επίσημων εισαγωγέων /εθνικών και τοπικών διανομέων οχημάτων της χώρας και η συμβολή στην πρόοδο της εθνικής αγοράς οχημάτων.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος μεριμνά για την προώθηση θεμάτων γενικότερου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η οδική ασφάλεια, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της κατάστασης του στόλου οχημάτων κ.α.