Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Το αυτοκίνητο γίνεται «πράσινο»

Όλοι οι τύποι μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων) συμβάλλουν στις παγκόσμιες εκπομπές CO2 κατά 17%. Από το 1998, ο κλάδος του αυτοκινήτου αποτελεί το μοναδικό κλάδο μεταφορών που έχει προχωρήσει σε εθελοντική συμφωνία με την Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ιδιαίτερα θετικά, αφού η συνολική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε στο 10,8%. Επιπλέον, το 2003 επιτεύχθηκε η μείωση του μέσου επιπέδου εκπομπών στα 165 gr/km, ενώ έχουν ήδη τεθεί στην κυκλοφορία πολλά μοντέλα με εκπομπές χαμηλότερες των 100 gr/km.

Πλέον, από το 2010, έχει τεθεί σε ισχύ ευρωπαϊκός κανονισμός με τον οποίο από το 2015 οι μέσες εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων δεν ξεπερνούν τα 120 gr/km, ενώ ο επόμενος στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για το 2021 είναι τα 95 gr/km.

Ένα μέσο σύγχρονο αυτοκίνητο εκπέμπει μόλις το 1% των ρύπων (CO2, NOX, HC και CO) ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου του 1970, ενώ το επίπεδο του θορύβου έχει μειωθεί κατά 90%.

Κάθε χρόνο, μόνο τα μέλη του ACEA επενδύουν €20 δις (4% του κύκλου εργασιών τους) στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι καινοτομίες εστιάζουν στη βελτίωση των τεχνολογιών των κινητήρων και της αεροδυναμικής καθώς και στη μείωση της αντίστασης κύλισης και της μάζας των αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία εξελίσσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα υβριδικά συστήματα, την ηλεκτροκίνηση, τους κινητήρες κυψελών υδρογόνου σε διάφορες μορφές καθώς και τα φίλτρα μικροσωματιδίων στα οχήματα diesel. Παράλληλα, τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων έχουν βελτιωθεί σημαντικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά μέσα και τις απώλειές τους (διαρροή προς το περιβάλλον).

Ακόμα μια πρωτοβουλία της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1990, αποτελεί η ευθύνη οργάνωσης της ανακύκλωσης των παλιών αυτοκινήτων στο τέλος της ζωής τους. Η οδηγία της Ε.Ε. 2000/53, σχετικά με τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, είχε ως αποτέλεσμα η ανακύκλωση να φτάσει το 2006, κατά βάρος, το 85%. Το 2015 αυτό το ποσοστό αναμένεται να προσεγγίσει το 95%. Σε αυτό το πλαίσιο, στη χώρα μας έχει συστηθεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) .