Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Δίκυκλα

Στους στόχους του ΣΕΑΑ για τα δίκυκλα συμπεριλαμβάνονται:

  • Η επαναφορά του μέτρου που ίσχυε ως το 2009 για την ανανέωση του στόλου κυκλοφορούντων δικύκλων, με κίνητρα αντικατάστασης των παλαιών, ρυπογόνων με καινούρια, πλέον προηγμένα και ασφαλή.
  • Η δυνατότητα οδήγησης ελαφρού δικύκλου (ως 125 κ. εκ.) στους έμπειρους οδηγούς Ι.Χ..
  • Ο εκσυγχρονισμός των ηλικιακών απαιτήσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης δικύκλου, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με βάση τις κοινωνικές συνθήκες.
  • Η δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος Τέλους Ταξινόμησης στις επιχειρήσεις που τυχόν επιθυμούν να επανεξάγουν δίκυκλα σε άλλη χώρα.
  • Η διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων δικύκλων, μέσω της καλής λειτουργίας των ΚΤΕΔ και του θεσμού των ΚΕΚ /ΚΕΘ.