Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Φορτηγά και Λεωφορεία

Για τα φορτηγά και τα λεωφορεία ο ΣΕΑΑ επιδιώκει:

  • Τη θέσπιση μέτρων για την ανανέωση του στόλου και άρα για τη μείωση της μέσης ηλικίας των κυκλοφορούντων φορτηγών και λεωφορείων. Ειδικά στα φορτηγά η ανανέωση των παλαιών οχημάτων κρίνεται υπερ-απαραίτητη, καθώς σχεδόν τα μισά εξ αυτών έχουν ηλικία 20 ετών ή και μεγαλύτερη!
  • Την εφαρμογή "αντικινήτρων" (πχ κλιμακωτού ύψους των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος), που θα αποτρέπουν τη χρήση παλαιότερων, λιγότερο ασφαλών και ρυπογόνων οχημάτων.
  • Την κατάργηση του Τέλους Ταξινόμησης, αφού τα οχήματα αυτά αποτελούν "εργαλεία δουλειάς".
  • Τη διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων στο δρόμο.
  • Την άμεση τροποποίηση του μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου", που τέθηκε σε ισχύ την 1/9/2012, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος στο δακτύλιο βαρέων οχημάτων ηλικίας 22 ετών, τα οποία αποτελούν τη βασική αιτία ρύπανσης του νομού Αττικής, με βάση συμπεράσματα μελέτης του ΕΜΠ.
  • Την παροχή δυνατότητας ενοικίασης φορτηγών οχημάτων σε ιδιωτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις, αφού έτσι θα καλύπτονται οι μεταφορικές ανάγκες τους δίχως τη δέσμευση κεφαλαίου σε πάγια στοιχεία.