Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Ελαφρά φορτηγά

Στους στόχους του ΣΕΑΑ για τα ελαφρά φορτηγά συμπεριλαμβάνονται:

  • Η κατάργηση επιβολής του Τέλους Ταξινόμησης, αφού τα ελαφρά φορτηγά αποτελούν επαγγελματικό εξοπλισμό και όχι μέσο μετακίνησης.
  • Η εφαρμογή κλιμακωτού ύψους των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κάθε οχήματος (εκπομπές CO2).
  • Η διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και της ΚΕΚ.
  • Τη βελτίωση του μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου", που τέθηκε σε ισχύ την 1/9/2012, ώστε να επιτρέπει την είσοδο στο δακτύλιο ελαφρών φορτηγών τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και χαμηλών εκπομπών ρύπων (Euro 5).