Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Επιβατικά οχήματα

Για τα επιβατικά οχήματα ο ΣΕΑΑ επιδιώκει:

  • Την κατάργηση της φορολογίας αγοράς, καθώς τα έσοδα έχουν μετατεθεί πλήρως στη φορολογία χρήσης (τέλη κυκλοφορίας, καύσιμα, κλπ).
  • Την καθιέρωση "κινήτρων" για τη χρήση των νεότερων, ασφαλών και καθαρότερων αυτοκινήτων και "αντικινήτρων" για τη χρήση παλαιότερων, ανασφαλών και ρυπογόνων αυτοκινήτων.
  • Την αναμόρφωση του μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου", μέσω της έκδοσης κάρτας εισόδου, το κόστος της οποίας θα κυμαίνεται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία και με τα έσοδα της οποίας θα χρηματοδοτούνται δράσεις για τις οδικές μεταφορές και το περιβάλλον.
  • Την καλή εφαρμογή του μέτρου μέσω της διενέργειας εντατικών ελέγχων από τις υπηρεσίες της Τροχαίας, ώστε να είναι ορατές στο κοινωνικό σύνολο οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου".
  • Τη διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και της ΚΕΚ.
  • Την επένδυση μέρους των κρατικών εσόδων από τη φορολογία του αυτοκινήτου στη βελτίωση των αναγκαίων υποδομών.