Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η μεγάλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που έχει επιτευχθεί από τα οχήματα τα τελευταία έτη, θα ενισχυθεί σημαντικά με την περεταίρω εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης, την παρουσίαση εναλλακτικών συστημάτων μετάδοσης, αλλά και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων αστικής μετακίνησης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων προς το μηδενισμό των εκπεμπόμενων ρύπων στις πόλεις και τη μείωση του θορύβου.
Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης όμως, δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται παράλληλες επενδύσεις από τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο παροχής ρεύματος φόρτισης), τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (επιδότηση των νέων τεχνολογιών, συντονισμός των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για δημιουργία υποδομών κα.), την αυτοκινητοβιομηχανία (προσφορά ελκυστικών μοντέλων που θα προσφέρουν υψηλή άνεση και ασφάλεια, με σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής) και τους οργανισμούς τυποποίησης (δημιουργία κοινών κανόνων συμβατότητας). Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο, θέτοντας τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Η αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα σημερινά καύσιμα θα παραμείνουν η κυρίαρχη πηγή κίνησης των οχημάτων για τις επόμενες δεκαετίες, με το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων να κυμαίνεται μεταξύ 3% και 10% ως το 2025. Η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξοικείωση των αγοραστών με τα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, προσπάθεια στην οποία επίσης συμβάλει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛΙΝΗΟ).