Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

 

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑ) ιδρύθηκε το 1934 και αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος εκπροσωπεί τις εταιρείες που επισήμως εισάγουν και διανέμουν, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα, καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα. Το όνομα του ΣΕΑΑ είναι πλέον συνυφασμένο με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν τις οδικές μεταφορές στη χώρα μας.