Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΑΑ, ο Σύνδεσμος διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (2015) έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Βασιλάκης Θ. Γεώργιος

Αντιπρόεδρος
Σαρακάκης Δ. Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας
Τάκη Π. Σταύρος

Ταμίας
Κοντέλλης Ε. Ιωάννης

Μέλος
Αραβανής Ν. Αριστείδης

Μέλος
Θεοχαράκης Ι. Παναγιώτης

Μέλος
Συγγελίδης Γ. Πολυχρόνης