Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων

Επιβατικά οχήματα

Για τα επιβατικά οχήματα ο ΣΕΑΑ επιδιώκει:

  • Την εκλογίκευση /σταδιακή κατάργηση της φορολογίας αγοράς, που πάντως θα πρέπει να κυμαίνεται με βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.
  • Την καθιέρωση "αντικινήτρων" για τη χρήση παλαιότερων, ανασφαλών και ρυπογόνων αυτοκινήτων.
  • Τη βελτίωση του μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου", που τέθηκε σε ισχύ την 1/9/2012, ώστε αφενός να απαγορευτεί η είσοδος στο δακτύλιο των ρυπογόνων αυτοκινήτων ηλικίας πλέον των 22 ετών και αφετέρου να καταργηθεί το μέτρο της έκδοσης ειδικής άδειας κυκλοφορίας στο μικρό δακτύλιο, αφού πρακτικά δεν ισχύει εξαιτίας της καταχρηστικής έκδοσης αδειών στο παρελθόν.
  • Τη δυνατότητα εισόδου οχημάτων ταξί στο μικρό δακτύλιο που πληρούν αποκλειστικά τις πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες (Euro 5) και με εκπομπές ρύπων CO2 που δεν υπερβαίνουν τα 140 g/km.
  • Την καλή εφαρμογή του μέτρου μέσω της διενέργειας εντατικών ελέγχων από τις υπηρεσίες της Τροχαίας, ώστε να είναι ορατές στο κοινωνικό σύνολο οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου του "Πράσινου Δακτυλίου".
  • Τη διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και της ΚΕΚ.
  • Την επένδυση μέρους των κρατικών εσόδων από τη φορολογία του αυτοκινήτου στη βελτίωση των αναγκαίων υποδομών.